Texter

PUBLICERADE TEXTER


Mitt första arbete som reporter var på tidningen Okej i Stockholm där jag bodde och verkade i ett par år. Därefter följde ett antal år inom den grafiska branschen innan jag återvände till journalistyrket. Idag är jag anställd på Markbladet och skriver även vid behov för tidningarna Knallebladet, Svenljunga Tranemo tidning (STT) och Annonsmarknan.


Här listar jag ett litet urval av alla de publicerade artiklar jag producerat.